Política de privacitat

Conforme a allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l’informem que, PescaEnergia, SCCL es compromet a garantir la privacitat de les dades personals que ens proporciona, tractant la informació facilitada amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats. Les dades no es cediran a tercers, excepte els casos que existeixi una obligació legal. 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

PESCAENERGIA, SCCL (NIF: F10887735 ) 
Plaça Nova, núm. 11, 1r 
08570 – Torelló  

administració@pescaenergia.cat 

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES ENVIADES A TRAVÉS DE: 

2.1. FORMULARI DE CONTACTE  

a) Finalitat del tractament 

Facilitar un mitjà de contacte amb la cooperativa, contestar les sol·licituds d’informació i dubtes, i enviar informació relacionada amb les activitats i serveis de la cooperativa. 

b) Legitimació  
RGPD 6.1.a – Consentiment de la persona interessada. 

c) Categoria d’interessat 
Persones físiques o jurídiques interessades en rebre informació sobre serveis i activitats de la cooperativa. 

d) Categoria de dades 
D’identificació i contacte: nom i cognoms, direcció postal, e-mail i telèfon 

e) Categoria de destinataris 
Gestió interna. 

f) Conservació 
Un any des del el primer contacte o fins que es resolgui la sol·licitud de baixa, si no ha generat un tractament nou. 

2.2. FORMULARI DE REGISTRE (SOCIS)  

a) Finalitat del tractament 
Donar-se d’alta com a persona sòcia de la cooperativa, gestionar el pagament de la seva aportació i altres tasques administratives derivades de l’alta com a persona sòcia; realitzar les prestacions de serveis, permetre l’accés als serveis reservats a les persones sòcies i remetre comunicacions informatives relacionades amb l’àmbit d’actuació de la cooperativa. 

b) Legitimació  
RGPD 6.1.b – Execució d’un contracte en el qual ets persona interessada. 

c) Categoria d’interessat 
Persones físiques o jurídiques, interessades en donar-se d’alta com a sòcies de la cooperativa. 

d) Categoria de dades 
D’identificació i contacte: nom i cognoms, direcció postal, e-mail i telèfon. 
Característiques personals: data de naixement.  
Dades bancàries: para la domiciliació de rebuts si es dona el cas. 

e) Categoria de destinataris 
Gestió interna, entitats bancàries i Administració Tributària amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. 

f) Conservació 
Durant la vigència de la relació de soci/a i, un cop acabi, durant els terminis exigits per llei per atendre possibles responsabilitats. 

3. DRETS EN RELACIÓ A LES DADES PERSONALS 

Vostè té dret a obtenir informació del tractament de les seves dades personals per part de PescaEnergia, SCCL, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, oposició i limitació al seu tractament davant PESCAENERGIA, SCCL, adjuntant la còpia del seu DNI o document equivalent.   

En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les teves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).